Cattlework:

FITE: De FITE rijdt tegenwoordig solo, dat wil zeggen dat een ruiter in de arena is en een koe uyit de kudde haalt en over een lijn drijft. Hiervoor krijgt de ruiter 90 seconden. Als de koe over de lijn is, moet deze daar 15 seconden blijven. In Frankrijk wordt ook veel op stijl gereden. Daar telt de tijd niet echt. De ruiter krijgt dan punten voor zijn stijl, tactiek, houding, gehoorzaamheid en wendbaarheid.

WAWE: Op de kampioenschappen wordt in teams van maximaal 4 personen het "Cattle Sorting" getoond. Ieder haalt een koe uit de kudde en brengt deze naar de overzijde, waar een kooi staat. De overige teamleden helpen om de kudde op zijn plaats te houden. Men mag gebruik maken van een stok (carrocha) om de koeien op te drijven. (zie onderstaand foto's...)
Het verschil met Teampenning is dat IEDER een koe haalt, de ingang van de pen vrij makkelijk is en dat de koeien vaak niet genummerd zijn. Technisch gezien een heel stuk makkelijker dus.

Omdat we in de Nederlandse WE (en op sommige Belgische locaties) toch met koeien willen werken (toch dé basis van de Working Equitation eigenlijk...) maar omdat teamverband in de praktijk nog wat moeilijk te realiseren is, hebben we bedacht om deze proef solo te doen. Hiervoor volgen we de regels van de Cattlepenningsport (uit de western) met enkele uitzonderingen:
* Er wordt niet op tijd maar op stijl gereden. Men krijgt hier een minuut voor. Soms kan de organisatie besluiten dat er wel op tijd gereden wordt.
*De jury mag punten geven voor het geheel, ook als de koe niet in de kooi is als de tijd teneinde is, omdat in de nationala fase een goede stijl boven snelheid te prefereren is.
*Bij een snelle strakke proef binnen de tijd, worden voor deze prestatie extra punten toegekend.

Onze gedachten gaan uit naar een basis-seconden-score in tegengestelde volgorde. Dus uitgaand van 60 seconden toegestane tijd, krijgt iemand als ie de koe na 25 seconden over de lijn of in de pen heeft, 35 punten (=60-25) Daarnaast voor stijl 0 - 10 punten voor het in de kudde snijden (waarbij vooral rust en vastberadenheid het doel is, anders vliegt de kudde alle kanten op), 0 - 10 punten voor het correct uit de kudde halen en 0 -10 punten voor het drijven naar de overkant. Fouten straffen zich zowel in tijd als in mindere stijlpunten. Dan zijn er nog 0-10 punten te vergeven voor het paard wat correct aan de hulpen is en vlot luistert of zelfs een goed initiatief laat zien. Dan hebben we 100 punten maximaal (nooit te halen, want je hebt toch wel minimaal 13 seconden nodig...) en kom je op een hele mooie score positie...

Langer als 60 seconden moet de proef op zich niet duren, want dan krijg je enkel een boel gejaag. Voor beginners mogelijk 90 seconden.
Bij genummerde koeien is het moeilijker om de correcte koe eruit te halen.
Verder kun de moeilijkheidsgraad verhoogd worden met het aantal koeien. bv beginners 7 koeien, gevorderden 11 of iets in die richting.

* De koeien zijn wel of niet genummerd. De jury kan bepaalde koeien uitsluiten als blijkt dat steeds dezelfde koe wordt gebruikt.
- In tegenstelling met het originele WE cowwork, mag de koe NIET worden aangeraakt. (Eis van de dierenbescherming) Om veiligheidsredenen wordt er zonder stok gereden. Net als in Cattlepenning kan de ruiter gediskwalificeerd worden als de koe te ruw behandeld wordt!
-Er kan gereden worden onder DTA regels, als het een DTA wedstrijd betreft. Zie DTA

Zodra er voldoende ruiters zijn en mogelijkheden tot het vormen van teams, kan een organisatie ook een teamonderdeel uitschrijven. Hiervoor tellen de WE regels, m.u.v. de carracho, die algeheel in het koeienwerk in Nederland (en België) verboden is, in overleg met de dierenbescherming en voor algehele veiligheid van paard en andere ruiters.
Voor het rijden in teamverband wordt per wedstrijd een tijd opgegeven.

Stijlcriteria WE Cattlework (nationaal en internationaal):
* Beoordeeld wordt de proffessionaliteit van de deelnemer, met respect voor de kudde.
1-Kalm de kudde benaderen
2-Afsplitsen en wegdrijven zonder verstoring van de kudde
3-De koe doelmatig en efficient opdrijven, zonder paniekreacties te veroorzaken
4-Het netjes plaatsen van de koe in de kooi
5-Teamwork, als er in teamverband gereden wordt.

*De Cattlework moeilijkheden worden bepaald door:
1-Het formaat van de arena
2-De grootte van de kudde
3-De psychologische staat en leeftijd van de koeien
4-De inrichting van de kooi
5-De toegestane tijd
6-Het al dan niet hebben van verplichte doorgangen
7-Bij eventuele nummering, het selecteren van de juist koe(ien)

.
. .
.

Lengershof

Mitja Hinzpeter
 WE Avignon 2011
 WE Vionline 2010

 

Basis koeienvangen te vinden op www.cattlepenning.be
(zelfde webmaster als deze site...)